Írásbeli kérdés E-5215/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) a Bizottság számára. Tengeri kabotázs Görögországban – a 3577/92/EGK rendelet