Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmenyšpecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstvav zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 2021/C 136/08