Neuvoston 13 päivänä joulukuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 13/2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen antamiseksi rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa