Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 441/2011 zo 6. mája 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny