Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2010 zo 14. decembra 2010 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín zóny X, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska