Mål T-210/12: Talan väckt den 18 maj 2012 — Viasat Broadcasting UK mot kommissionen