Protokół posiedzenia w dniu 22 listopada 2011 r. (wtorek)