Γραπτή ερώτηση E-5613/08 υποβολή: Emmanouil Angelakas (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Οπλοκατοχή - οπλοχρησία