Zadeva T-536/11: Tožba, vložena 2. oktobra 2011 – European Dynamics Luxembourg in drugi proti Komisiji