Cauza T-536/11: Acțiune introdusă la 2 octombrie 2011 — European Dynamics Luxembourg și alții/Comisia