Lieta T-536/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. oktobrī — European Dynamics Luxembourg u.c./Komisija