Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9653 — Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation) (Text s významem pro EHP) 2020/C 12/02