POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O RAZVOJU VIZUMSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (VIS) V LETU 2009 (predloženo v skladu z obveznostjo iz člena 6 Odločbe Sveta 2004/512/ES)