SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O VÝVOJI VÍZOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (VIS) V ROKU 2009 (predkladaná v súlade s povinnosťou podľa článku 6 rozhodnutia Rady 2004/512/ES)