RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE INFORMAȚII PRIVIND VIZELE (VIS) ÎN 2009 (prezentat conform obligației prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 2004/512/CE a Consiliului)