KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI PAR VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (VIS) IZSTRĀDI 2009. GADĀ (iesniegts, izpildot Padomes Lēmuma Nr. 2004/512/EK 6. pantā paredzēto pienākumu)