KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI VIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (VIS) KŪRIMAS 2009 M. (pateikta atsižvelgiant į Tarybos sprendimo 2004/512/EB 6 straipsnyje nustatytą įpareigojimą)