A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A VÍZUMINFORMÁCIÓS RENDSZER (VIS) 2009. ÉVI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRŐL (a 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozat 6. cikkében meghatározott kötelezettség alapján előterjesztett dokumentum)