2013/26/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. novembra 2012 o sprejetju šestega posodobljenega seznama območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8222)