Cauza C-530/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 27 octombrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — Republica Polonă) — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa w. Poznaniu/Minister Finansów [TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 52 litera (a) și articolul 56 alineatul (1) literele (b) și (g) — Locul operațiunilor taxabile — Element de legătură fiscală — Proiectare, închiriere și montare de standuri pentru târguri]