Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 2020/C 360/04