Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 2020/C 360/04