Beslut om upphävande av en rekonstruktionsåtgärd för Apra Leven NV (Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)