Sklep o odpravi reorganizacijskega ukrepa v zvezi z van Apra Leven NV (Objava v skladu s členom 6 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)