Rozhodnutie o zrušení reorganizačného opatrenia týkajúceho sa spoločnosti van Apra Leven NV (Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)