Beslissing tot opheffing van een saneringsmaatregel ten aanzien van Apra Leven NV (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)