Lēmums par sanācijas pasākuma atcelšanu attiecībā uz van Apra Leven NV (Lēmums publicēts saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)