Sprendimas, kuriuo atšaukiama Apra Leven NV reorganizavimo priemonė (Paskelbta pagal Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 6 straipsnį)