Решение за отмяна на реорганизационна мярка по отношение на Apra Leven NV (Известие, публикувано съгласно член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)