Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2011.