A Bizottság 2011/31/EU irányelve ( 2011. március 7. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a pirimifosz-metil hatóanyag felhasználásának korlátozása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg