Zadeva C-522/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sozialgericht Würzburg – Nemčija) – Doris Reichel-Albert proti Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (ES) št. 987/2009 — Člen 44(2) — Preučitev pravice do starostne pokojnine — Upoštevanje dobe za vzgojo otrok, dopolnjene v drugi državi članici — Uporabnost — Člen 21 PDEU — Prosto gibanje državljanov)