Cauza C-522/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sozialgericht Würzburg — Germania) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern [Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CE) nr. 987/2009 — Articolul 44 alineatul (2) — Examinarea dreptului la o pensie pentru limită de vârstă — Luarea în considerare a perioadelor de creștere a copiilor realizate în alt stat membru — Aplicabilitate — Articolul 21 TFUE — Libera circulație a cetățenilor]