Lieta C-522/10: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 19. jūlija spriedums ( Sozialgericht Würzburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EK) Nr. 987/2009 — 44. panta 2. punkts — Tiesību uz vecuma pensiju izvērtēšana — Citā dalībvalstī pavadīto bērnu audzināšanas periodu atzīšana — Piemērojamība — LESD 21. pants — Pilsoņu brīva pārvietošanās)