Asia C-522/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.7.2012 (Sozialgericht Würzburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Doris Reichel-Albert v. Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (EY) N:o 987/2009 — 44 artiklan 2 kohta — Vanhuuseläkettä koskevan oikeuden tutkiminen — Toisessa jäsenvaltiossa täyttyneiden lastenhoitokausien huomioon ottaminen — Sovellettavuus — SEUT 21 artikla — Kansalaisten vapaa liikkuvuus)