Kohtuasi C-522/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. juuli 2012 . aasta otsus (Sozialgericht Würzburgi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Doris Reichel-Albert versus Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Määrus (EÜ) nr 987/2009 — Artikli 44 lõige 2 — Vanaduspensioni õiguse analüüsimine — Teises liikmesriigis täitunud laste kasvatamise perioodide arvessevõtmine — Kohaldatavus — ELTL artikkel 21 — Kodanike vaba liikumine)