SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące Funduszu Gwarancyjnego i zarządzania nim w 2010 r.