Gevoegde zaken T-103/19, T-110/19–T-113/19 en T-116/19–T-124/19: Beschikking van het Gerecht van 17 april 2020 — Mende Omalanga e.a. / Raad