Cauza C-337/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) la 7 iulie 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main