Kohtuasi C-337/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 7. juulil 2010 — Georg Neidel versus Stadt Frankfurt am Main