Komisjoni määrus (EL) nr 967/2010, 27. oktoober 2010 , millega lõpetatakse määruses (EL) nr 446/2010 (millega avatakse või müük hankemenetluse teel) sätestatud müük