Mededeling van de Commissie krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2703/77 van de Raad van 28 november 1977