Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 314/2012 ( 2012. gada 12. aprīlis ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 555/2008 un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju