Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 314/2012, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2012 , asetusten (EY) N:o 555/2008 ja (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta viinialan tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta