Labojums Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2011. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskatā ( OV C 100, 31.3.2011. )