2011/136/EÚ: Odporúčanie Komisie z  1. marca 2011 o usmerneniach týkajúcich sa implementácie pravidiel ochrany údajov v systéme spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPCS)