МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/03/11 — Подкрепа за международното разпространение на европейски филми — Схема „агенции за продажби“ 2011 г.