Rådets Beslutning af 24. februar 1976 om bemyndigelse for Irland til at anvende beskyttelsesforanstaltninger over for fodtøj, med overdel af læder, med oprindelse i Norge