Mål T-416/12: Talan väckt den 20 september 2012 — HP Health Clubs Iberia mot harmoniseringsbyrån — Shiseido (ZENSATIONS)