Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2018/2071 ze dne 24. října 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada